Snart dags för 127-fes­ti­val

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

På måndag drar 127-fes­ti­va­len igång igen i Skär­hol­men, Bredäng, Sät­ra och Vår­berg. Sche­mat är som van­ligt fullspäc­kat med allt från pon­ny­rid­ning till fot­boll till des­sert­ba­kan­de. Nytt för i år? En stor dans­batt­le i Skär­hol­men cent­rums ga­rage och e-sport.

– I dans­batt­len kom­mer det va­ra värs­ta un­der­ground­käns­lan! Pla­nen är att vi ska ta över ett helt plan, så att van­li­ga cent­rum­be­sö­ka­re kan stan­na till och ba­ra ”shit, vad hän­der?”, sä­ger Asef­fa Hai­lu, verk­sam­hets­chef.

– Och för e-spor­ten kom­mer vi ha åt­ta da­to­rer som man kan spe­la Fort­ni­te på. I Skär­hol­men ska vi för­hopp­nings­vis ha det i en bu­tik i cent­rum – det blir som ett gra­tis in­ter­netcafé, sä­ger Ata­kan Ka­ra, pro­jekt­le­da­re.

Kloc­kan 12.00 på måndag, på Äng­en i Bredäng, drar ka­la­set igång. Som van­ligt är al­la ak­ti­vi­te­ter gra­tis.

FOTO: CLAUDIO BRITOS

TAGGADE. Snart, på måndag, drar 127-fes­ti­va­len igång igen, för åt­ton­de året i rad. Pro­jekt­le­da­re Ata­kan Ka­ra och verk­sam­hets­chef Asef­fa Hai­lu är pep­pa­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.