Här kan du ock­så se mat­cher­na

BotkyrkaDirekt Södra - - REPORTAGE -

Var­för åka nå­gon an­nan­stans när det är går att upp­le­va VM på hem­ma­plan? Här är en lis­ta på någ­ra av Söd­ra Si­dan-ha­ken där VM-tur­ne­ring­en kan avnju­tas.

SÖD­RA SI­DAN

Pi­cas­so Piz­za & Grill, Tum­ba Piz­ze­ria Lil­la Tu­na, Tum­ba OAK1, Hall­un­da

Brun­na Piz­ze­ria, Nors­borg O’Le­a­rys, Hud­dinge Cent­rum O’Le­a­rys He­ron Ci­ty, Hud­dinge IKEA, Kung­ens kur­va

Cent­rum Pub & Kök, Vår­by

The Rock, Vår­by

Re­stau­rang Oa­sen, Rågs­ved O’Le­a­rys, Fars­ta

Mä-Thai, Bredäng

Piz­ze­ria Ko­rall, Sät­ra

Ang­e­los Bar och Kök, Vår­berg

OCH HÄR ÄR NÅG­RA I INNERSTAN:

De­ba­ser – Hornstulls Strand 9

Scan­dic Sjö­farts­ho­tel­let – Ka­ta­ri­na­vä­gen 26 Träd­går­den – Ham­mar­by Sluss­väg 2

Scan­dic Mal­men – Göt­ga­tan 49

Na­len – Re­ge­rings­ga­tan 74

Tgi Fri­day’s Kung­träd­går­den – Hamn­ga­tan 19

FOTBOLLSHÄNG. Ikea i Kung­ens kur­va vi­sar Sve­ri­ges mat­cher i VM.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.