Alby vi­sar VM

BotkyrkaDirekt Södra - - REPORTAGE -

VM har änt­li­gen bör­jat och för Bot­kyr­ka­bor som in­te vill åka in till stan för att föl­ja fot­bolls­fes­ten räc­ker det med att ta sig till Al­by­tor­get. Al­la Sve­ri­ges mat­cher samt al­la slut­spels­mat­cher i VM kom­mer att vi­sas på en stor­bilds­skärm mitt på tor­get. VM-fes­ten är ett ar­range­mang av Bot­kyr­ka Ko­ny­aspor i sam­ar­be­te med Bot­kyr­ka kom­mun, Bot­kyr­ka­byg­gen, D Car­ne­gie och med spons­ring från and­ra lo­ka­la akö­rer. Då vi­sas mat­cher: 23/6: Sve­ri­ge -Tyskland

27/6: Sve­ri­ge - Mex­i­ko 6/ 7–7/ 7: Kvarts­fi­na­ler 10/ 7–11/ 7: Se­mi­fi­na­ler 14/ 7: Brons­match

15/ 7: VM-fi­na­len

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.