Sur­fa fritt i Bot­kyr­ka

BotkyrkaDirekt Södra - - SÖDRA SIDAN -

Bot­kyr­ka kom­mun er­bju­der fritt wi­fi i par­ker och fri­lufts­om­rå­den. Du kan nu sur­fa fritt i Hå­gel­by­par­ken, Li­da fri­lufts­gård, Brant­brinks IP, Storvrets­par­ken, Folk­häl­so­par­ken, Brun­na, Fitt­ja äng och Sven Tum­bas park. Det fria nät­ver­ket finns även på bib­li­o­tek, id­rotts­an­lägg­ning­ar och vis­sa and­ra verk­sam­he­ter. An­slut dig till nät­ver­ket "Sur­fa fritt i Bot­kyr­ka". Där­ef­ter kom­mer din mo­bi­la en­het fort­sätt­nings­vis att an­slu­tas au­to­ma­tiskt när den har kon­takt med en sän­da­re i kom­mu­nen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.