FITTJAKÖKET – KIDSENS VARDAGSRUM PÅ SOM­MA­REN

BotkyrkaDirekt Södra - - SIDAN 1 -

Tid: Onsdag till fre­dag kloc­kan 13.00 till 16.00.

Plats: Fitt­jakö­kets konst­con­tain­rar mel­lan Fitt­ja cent­rum, Värds­hus­vä­gen och Fitt­ja­sko­lan.

Som­ma­ren av­slu­tas med fes­ti­va­len Fitt­ja mat och konst sön­dag 16 sep­tem­ber.

Allt är så fo­ku­se­rat på må­let idag. Här hand­lar det om pro­ces­sen

Stam­mi­sen Esil­la Emi­rell med pe­da­go­gen Emi­lia Wik­ström.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.