Ung­do­mar rå­na­des vid tun­nel­ba­nan

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Ett stör­re grupp ung­do­mar kniv­ho­ta­de och rå­na­de fy­ra per­so­ner i yng­re ton­å­ren vid Nors­borgs tun­nel­ba­na om­kring el­va­ti­den på kväl­len i tis­dags.

– De fick med sig peng­ar och te­le­fo­ner, sånt som är lätt att ta med sig, sä­ger Eva Nils­son på Po­li­sens re­gi­ons­led­nings­cen­tral.

Lar­met kom in till po­li­sen 23.09, un­ge­fär 20 mi­nu­ter ef­ter rå­net. De fy­ra ung­do­mar­na tog hjälp av sta­tio­nens spärr­vakt för att lar­ma po­li­sen, som sök­te ige­nom om­rå­det med fle­ra patrul­ler. Ung­do­mar­na som rå­na­des fick skjuts hem av po­li­sen.

Brot­tet kom­mer att ut­re­das som rån, men än­nu är ing­en gri­pen el­ler miss­tänkt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.