Eld­nings­för­bu­det

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA - KÄLLA: SÖ­DER­TÖRNS BRAND­FÖR­SVARS­FÖR­BUND

Det­to­ta­la eld­nings­för­bu­det häv­des den 30 ju­li. Nu är det tillåtet att gril­la på egen tomt, un­der för­ut­sätt­ning att det sker på ett sätt som omöj­lig­gör brand­sprid­ning.

All grill­ning/öp­pen lå­ga i na­tu­ren, i par­ker el­ler på stran­den är fort­satt för­bju­den.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.