Nor­dis­ka mot­stånds­rö­rel­sen

BotkyrkaDirekt Södra - - STOCKHOLM -

Bland NMR:s pro­gram­punk­ter står att de ”med al­la till­gäng­li­ga me­del, på lång sikt, ska ver­ka för att åter­ta mak­ten från den glo­ba­la si­o­nis­tis­ka elit som eko­no­miskt och mi­li­tärt oc­ku­pe­rat stör­re de­len av vår värld”.

En ma­jo­ri­tet av NMR:s ak­ti­vis­ter vi­sa­de sig vid en gransk­ning 2015 va­ra döm­da för vålds­brott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.