350

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

ÅR fi­rar Riks­ban­ken i år. Det fi­rar Tum­ba bruk med en sär­skild fri­märks­ut­gå­va och en spe­ci­alut­ställ­ning på Tum­ba bruks­mu­se­um. Den 16 ok­to­ber bju­der STF Botvid med den som vill på en gui­dad vis­ning. An­mä­lan på mail: stfbotvid@stftu­rist.se. Läs mer om Tum­ba bruk på si­dan 16!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.