Om un­der­sök­ning­en

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Det är or­ga­ni­sa­tio­nen

Svenskt Nä­rings­liv som ran­kar kom­mu­ner­nas fö­re­tagskli­mat. Rank­ning­en byg­ger till två tred­je­de­lar på en en­kät­un­der­sök­ning till fö­re­ta­gen (un­der pe­ri­o­den ja­nu­a­ri-april) 2018 och yt­ter­li­ga­re en tred­je­del sta­tistik från SCB och kre­ditupp­lys­nings­fö­re­ta­get UC.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.