Två kniv­skars i Fitt­ja

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Det var vid 21:20 för­ra lör­da­gen som SOS Alarm fick in ett larm om en ska­dad per­son på Få­gel­viks­vä­gen i Fitt­ja. När po­lis kom till plat­sen hit­ta­de man två män som ska­dats med ett stick­va­pen.

De ska­da­de män­nen förs till sjuk­hus i am­bu­lans.

En­ligt po­li­sens hän­del­se­rap­port ska en tek­nisk un­der­sök­ning gö­ras av plat­sen.

Po­li­sens brotts­ru­bri­ce­ring är mord­för­sök. Se­na­re på kväl­len kun­de en man gri­pas miss­tänkt för brot­tet.

FO­TO: AR­KIV

HELGBRÅK. Po­li­sen fann två ska­da­de i Fitt­ja på lör­dags­kväl­len.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.