Årets med­bor­garen­kät – di­na svar är vik­ti­ga!

BotkyrkaDirekt Södra - - BOTKYRKA -

Är du en av de 5 000 Bot­kyr­ka­bor som fått kom­mu­nens år­li­ga med­bor­gar­un­der­sök­ning hem i brev­lå­dan? Ett slump­mäs­sigt ur­val av Bot­kyr­ka­bor får chan­sen att tyc­ka till om kom­mu­nen och dess verk­sam­he­ter. Om du är en av de ut­val­da, ta chan­sen att på­ver­ka vil­ka om­rå­den kom­mu­nen ska väl­ja att pri­o­ri­te­ra.

Di­na svar är vik­ti­ga. Det tar ba­ra 15 mi­nu­ter att sva­ra på frå­gor­na och du sva­rar ano­nymt. Frå­gor­na i en­kä­ten hand­lar om hur det är att le­va och bo i kom­mu­nen och hur du upp­le­ver oli­ka verk­sam­he­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.