MÅN­DAG 8 OK­TO­BER

BotkyrkaDirekt Södra - - PÅ GÅNG -

Cir­kus­sko­la

Trä­na ba­lans, ak­ro­ba­tik, jong­le­ring och myc­ket mer till­sam­mans med cir­kusar­tis- ter­na Sasha och Na­ta­lia Ga­ri­lov. Gra­tis, drop in.

Tid: 14.00 till 17.00

Plats: Fle­ming­hal­len

Språk­kafé

På språk­kafé­et övar vi på att pra­ta svens­ka till­sam­mans. Och så fi­kar vi, bib­li­o­te­ket bju­der på kaf­fe, te och ka­ka. Det är gra­tis och drop-in var­je mån­dag un­der hös­ten.

Tid: 16.00 till 17.30

Plats: Vår­by bib­li­o­tek

Fö­re­läs­ning om he­ders­re­la­te­rat för­tryck

Ar­kan Asaad har eg­na er­fa­ren­he­ter av att bli bort­gift mot sin vil­ja vid 18 års ål­der. Han har skri­vit tre böc­ker som till­sam­mans be­skri­ver kär­lek, san­ning, dröm­mar, svek och fri­het. Kom och lyss­na till hans be­rät­tel­se. Gra­tis.

Tid: 17.15 till 19.30

Plats: Växt­hus1, Sto­ra sa­len, Pa­tron Pe­hrs

väg 3

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.