LÖR­DAG 13 OK­TO­BER

BotkyrkaDirekt Södra - - PÅ GÅNG -

Ver­nis­sage

Skär­hol­mens Konst­för­e­ning vi­sar konst av Ka­rin Bro­din (född 1926) på bib­li­o­te­ket i Skär­hol­men. Ut­ställ­ning­en på­går till och med 2 no­vem­ber. Ka­rin vi­sar val­da de­lar av sin konst, som hon må­lat un­der sitt långa konst­närs­liv. Hen­nes konst kret­sar runt na­tu­ren och vi­sar ock­så hen­nes mil­jö­en­ga­ge­mang. Till vis­sa mål­ning­ar har Ka­rin skri­vit eg­na dik­ter.

Tid: 13.00

Plats: Skär­hol­mens bib­li­o­tek

Vård­ka­se på Korp­ber­get

Vår­by-Fitt­ja hem­bygds­för­e­ning tän­der en vård­ka­se till min­ne av for­na ti­ders var­ning­s­el­dar ef­ter Mä­la­rens strän­der. Mu­sik av Fals­ka Gäss. Hi­sto­ris­ka fak­ta av Björn Öi­jer. Följ stig med mar­schal­ler från slu­tet av Pil­grims­vä­gen.

Tid: 18.00

Plats: Korp­ber­get i Vår­by gård

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.