No­mi­ne­ra din eldsjäl på rö­da lin­jen

BotkyrkaDirekt Södra - - NYHETER -

Din grym­ma gran­ne som spri­der bra stäm­ning i om­rå­det? Fot­bollsträ­na­ren i lo­ka­la la­get el­ler lä­ra­ren som får al­la barn att äls­ka mat­te? Vem blir årets eldsjäl på rö­da lin­jen 2018? Många no­mi­ne­ring­ar har re­dan kom­mit in till täv­ling­en som Bot­kyr­ka­Di­rekt ord­nar med MItt127.

– Det känns rik­tigt ro­ligt att det bör­jar tril­la in no­mi­ne­ring­ar nu men tror och vet att det finns många fler eldsjä­lar i vå­ra om­rå­den som för­tjä­nar att upp­märk­sam­mas, så jag vän­tar mig många fler, sä­ger han.

Till och med 14 oktober kan du no­mi­ne­ra din eldsjäl på: mitt127.se/arets-eldsjal-2018.

ELDSJÄL. Magnus Nylund, fri­tids­le­da­re på Fitt­ja­pul­sen, vann årets eldsjäl för­ra året. Vem blir det i år?

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.