2

Bromma Tidning - - BROMMA -

MIL­JO­NER KRO­NOR. Så myc­ket vill Brom­ma stads­dels­för­valt­ning ha från sta­den i näs­ta års bud­get för att för­stär­ka sköt­seln av Ju­dar­sko­gen, Kyrk­sjölö­ten och de­lar av Grimstasko­gens na­tur­re­ser­vat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.