Äng­by­kyr­kan bju­der på jul­fi­ran­de

Bromma Tidning - - BROMMA -

På julaf­ton ord­nar Äng­by­kyr­kan jul­fi­ran­de för al­la och bju­der på glöggming­el, mu­sik och jull­unch.

– Ju­len är en svår pe­ri­od och då pra­tar jag in­te ba­ra om al­la en­sam­ma ut­an ock­så om fa­mil­jer – det är så myc­ket man ska hin­na med. Det här är ett fint ex­em­pel på ge­men­skap som in­te be­hö­ver va­ra så kom­pli­ce­rad, sä­ger Tor­björn Gustavs­son, kyr­ko­her­de i Brom­ma för­sam­ling.

Äng­by­kyr­kans jul­fi­ran­de har på­gått i fle­ra år och har ibland runt hund­ra jul­fi­ra­re. An­mä­lan till fest­lig­he­ter­na görs i för­väg via te­le­fon el­ler mejl till brom­ma.for­sam­ling@svenska­kyr­kan.se.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.