Här öpp­nar det förs­ta 03-stäl­let i Brom­ma

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz ellinor.prawitz@di­rekt­press.se

– Vi tyc­ker att det är kul och det här är en bra plats med fint lä­ge. Här kän­ner man sig som ut­om­lands när man sit­ter ute på som­ma­ren.

Var­för blev det li­ba­ne­siskt?

– Jag är själv född i Li­ba­non och även han som äger lo­ka­len.

Be­hövs ett stäl­le som är öp­pet till kloc­kan tre?

– Vi får se hur länge folk stan­nar. Jag tyc­ker det här dött här ef­ter kloc­kan 18, så det är in­te fel att för­sö­ka loc­ka folk hit, det är bra för al­la.

Ni ska ha li­ve­band - kom­mer det bli fest?

– Det blir ett li­tet dans­golv. Men det blir ing­en natt­klubb, ba­ra li­te lugnt och skönt. Vi vill ha mat­gäs­ter och in­te mas­sa folk som ga­par och skri­ker. Mitt mål är in­te att ba­ra säl­ja en mas­sa öl till folk.

Kom­mer det bli Brom­mas nya lo­kal­hak tror du?

– Det får ti­den ut­vi­sa. Men jag är in­te oro­lig, det här kom­mer lyc­kas.

NYTT. Re­stau­rang Oscars i Al­vik strand sat­sar på se­na öp­pet­ti­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.