Fär­re in­brott un­der vec­kan

Bromma Tidning - - BROMMA -

Un­der den gång­na vec­kan har an­ta­let bo­stads­in­brott gått ner­åt i Väs­te­rort.

– In­brot­ten låg hyf­sat högt un­der bör­jan på för­ra vec­kan men nu har det fak­tiskt gått ner, var­för vå­gar jag in­te sva­ra på, sä­ger My Kref­fe Ols­son, på Väl­ling­by­po­li­sen.

En äld­re man blev miss­hand­lad på en gång­bro vid Noc­ke­by bac­ke vid 23-ti­den på ons­dags­kväl­len för­ra vec­kan. Man­nen blev med­vets­lös och har inga min­nen från hän­del­sen.

– Har man sett nå­got får man gär­na tip­sa po­li­sen. Vi har inga miss­tänk­ta och inga vitt­nen, sä­ger My Kref­fe Ols­son på Väl­ling­by­po­li­sen.

I fre­dags­kväll fick fri­tids­går­den i Åker­myn­tan den bil som de an­vän­der som en rul­lan­de fri­tids­gård total­för­störd.

– När fri­tids­per­so­na­len läm­nat lo­ka­len på kväl­len är det nå­gon som har tänt eld på den am­bu­le­ran­de fri­tids­går­den, sä­ger My Kref­fe Ols­son.

Po­li­sen har inga miss­tän­ka för hän­del­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.