Vin­ter­sol­stån­det

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Carl-Ot­to Beckvid

En bis­ter nor­dan­vind bi­ter i min oskyd­da­de kind. Här ut­om­hus är det mörkt, ja svart, so­len har väl idag va­rit up­pe högst en kvart. Men snart är det värs­ta över­stån­det. Med yl­le­mös­san långt ned­dra­gen över hå­ret jub­lar jag den­na den bäs­ta da­gen på året. Från i mor­gon får vi me­ra ljus ut­om­hus ty i dag är det vin­ter­sol­stån­det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.