VIKTOR THERUS, 10, GÅR I SKO­LAN, BEC­KOM­BER­GA

Bromma Tidning - - BROMMA -

VAD ÄR DET BÄS­TA MED JU­LEN? – Att um­gås med he­la fa­mil­jen och ha trev­ligt ihop. Ibland åker vi bort och ibland är vi hem­ma. VIL­KEN ÄR DIN BÄS­TA JUL­KLAPP? – En da­tor som jag kan spe­la på. Jag spe­lar ett spel som he­ter Roblox där man kan byg­ga små­spel som and­ra kan pro­va att spe­la. ÄR DET DAGS ATT SLU­TA SÄN­DA KAL­LE AN­KA? – Nej, för att det är ro­ligt. Jag vet fak­tiskt in­te vil­ken del i Kal­le som är ro­li­gast.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.