VEC­KANS FRÅ­GA

Hur skyd­dar man sig mot be­drä­ge­ri?

Bromma Tidning - - BROMMA -

SVAR: Man ska ald­rig ge ut någ­ra upp­gif­ter el­ler skic­ka peng­ar till nå­gon som ring­er och ber om det el­ler kom­mer och knac­kar på. Det är bätt­re att va­ra för för­sik­tig än gi­rig. Om det lå­ter för bra för att va­ra sant, så är det näs­tan all­tid det, sä­ger Ste­fan Berg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.