EX­PE­DI­TIO­NEN - MIN KÄR­LEKS­HI­STO­RIA

Bromma Tidning - - JULLÄSNING -

En sann be­rät­tel­se om be­satt­het på oli­ka plan, bå­de hos André­ex­pe­di­tio­nen vars öde för­fat­ta­ren un­der­sö­ker och hos Uus­ma själv. Hon grä­ver djupt i isen på Nord­po­len för att hit­ta san­ning­en ba­kom ex­pe­di­tio­nen som gick så snett.

För­fat­ta­re: Bea Uus­ma.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.