SKOGENS HISTO­RIA

Bromma Tidning - - JULLÄSNING -

An­na-Cla­ra Tid­holm har skri­vit och il­lu­stre­rat en bil­der­bok för vux­na. Per­fekt för den som in­te rik­tigt or­kar lä­sa böc­ker men än­då vill ha nå­got att sjun­ka ned i un­der le­dig­he­ter­na. Myc­ket fin och med sug­ges­ti­va bil­der.

För­fat­ta­re: An­na-Cla­ra Tid­holm.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.