EN FÖR­LO­RAD VÄRLD

Bromma Tidning - - JULLÄSNING -

En rik­tigt klas­si­ker om den brit­tis­ka över­klas­sen, nostal­gi och om att hit­ta sin plats i värl­den. Unge Char­les Ry­der kom­mer från en färg­lös me­del­klass­bak­grund och he­la hans liv för­änd­ras när han på uni­ver­si­te­tet mö­ter den ka­ris­ma­tis­ke Se­basti­an Flyte.

För­fat­ta­re: Evelyn Waugh.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.