SWEDE HOLLOW

Bromma Tidning - - JULLÄSNING -

Larsmo skri­ver om den svens­ka bo­sätt­ning­en ”Swede Hollow” i Min­ne­so­ta som vid se­kel­skif­tet 1800-1900 hu­se­ra­de mer än tu­sen av de svens­ka mi­gran­ter­na. Det är en slum som har bli­vit bort­glömd i den svens­ka histo­ri­en, kanske nå­got som vi in­te rik­tigt vill kän­nas vid idag. För­fat­ta­re: Ola Larsmo.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.