ING­EN NORMAL STÅR I REGNET OCH SJUNG­ER

Bromma Tidning - - JULLÄSNING -

En bok som är svår att läg­ga ifrån sig, som på ett otvung­et sätt be­rör sto­ra äm­nen som nor­mer, fe­mi­nism och and­ra sam­hälls­frå­gor. Och som hand­lar om djup vän­skap och pir­ran­de för­äls­kel­se och al­la käns­lor där emel­lan. För unga vux­na.

För­fat­ta­re: Sara Ohls­son.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.