Som­mar­stopp för BP:s se­ger­tåg

Bromma Tidning - - BROMMA -

Ef­ter att BP:s her­rar va­rit obe­seg­ra­de sex mat­cher i rad gjor­de de­ras se­ger­tåg till sist halt. I vec­kan åk­te de på sin and­ra för­lust hit­tills i su­pe­ret­tan när Trel­le­borg lyc­ka­des tryc­ka in he­la tre mål mot Brom­ma­poj­kar­nas en­da.

Det var la­gets sista match in­för su­pe­ret­tans se­ri­erup­pe­håll. Men trots för­lus­ten kan nog Brom­ma­poj­kar­na än­då gå till pa­us­vi­la och kän­na sig rätt nöj­da med sig själ­va. De hål­ler fort­fa­ran­de grep­pet om se­ri­e­led­ning­en med fem po­äng fö­re två­an Dal­kurd.

Sä­song­en drar igång igen den 22 ju­li. Då mö­ter la­get Åtvi­da­berg bor­ta på Kop­par­val­len.

FO­TO: HENRIK NILS­SON

STOPP. I sista mat­chen in­för som­ma­ren blev det för­lust för BP:s her­rar. Bil­den är från se­ger­mat­chen mot Helsing­borg.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.