Avspärr­ning­en snart bor­ta – nu öpp­nar Al­viks mi­ni­ri­vi­e­ra

Le­tar du nytt be­ach­häng i som­mar? Kanske kan du hit­ta det vid Al­vik – näs­ta vec­ka ska den nya strand­par­ken va­ra klar.

Bromma Tidning - - BROMMA - Ellinor Prawitz

Gräs­plät­ten vid vatt­net i Al­viks strand, bred­vid re­stau­rang Sjö­pa­vil­jong­en, har se­dan i hös­tas va­rit av­spär­rad med sto­ra sta­ket.

An­led­ning­en är att om­rå­det be­hövts rustas upp ef­ter att man haft pro­blem med över­sväm­ning­ar på vår­kan­ten. När man än­då var igång be­stäm­de man sig för att byg­ga ett li­tet ute­gym och någ­ra sitt­plat­ser ock­så.

Par­ken som nu väx­er fram ser ut att kun­na bli ett rik­tigt strand­häng.

– Det blir bän­kar och sol­sto­lar och li­te bord. Och en grill kom­mer det bli ock­så, sä­ger Åsa Ot­teklint, par­kin­gen­jör på Bromma stads­dels­för­valt­ning.

För­u­tom färg­gla­da bän­kar och sol­sto­lar har man ock­så lagt dit sand, i rik­tig be­achan­da. Men det är ing­en bad­plats.

– Man kan sä­kert ba­da var man vill vid strand­lin­jen men det är in­te så att det är tänkt till bad. Dä­re­mot har vi sett att det är många som padd­lar och går i land där och så, sä­ger Åsa Ot­teklint.

Näs­ta vec­ka är det dags för sta­ke­ten att kom­ma ner och al­la sol­dyr­ka­re att kom­ma fram.

Kan vi kal­la det för Al­viks ri­vi­e­ra?

– Ha­ha, ja kanske det. Det är ju sol på för­mid­da­gen i al­la fall. Så so­läls­ka­re får kom­ma dit ti­digt.

FO­TO: ELLINOR PRAWITZ

BEACH-HÄNG. I vec­kan ska Al­viks nya strand­park öpp­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.