Cy­klist av­led ef­ter olyc­ka på Brom­ma­plan

Bromma Tidning - - BROMMA -

Strax in­nan två på ons­dags­ef­ter­mid­da­gen blev en man på cy­kel påkörd av en buss in­ne på busstor­get på Brom­ma­plan.

– Den upp­gift jag har är att han ska ha be­fun­nit sig med cy­kel på busstor­get och på nå­got sätt kom­mit i vägen för bus­sen, sä­ger Åsa Wal­len­tin på po­li­sens led­nings­cen­tral.

Man­nen kläm­des fast un­der bus­sen och fick tas loss med hjälp av rädd­nings­per­so­nal. Han för­des se­dan med am­bu­lans till sjuk­hus. Man­nen av­led se­na­re av si­na ska­dor.

Po­li­sen har in­lett en för­un­der­sök­ning om vål­lan­de till an­nans död.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.