Smash and grab i bu­tik i Vins­ta

Bromma Tidning - - BROMMA -

Nat­ten till ons­dag ut­sat­tes en bu­tik på Kross­ga­tan i Vins­ta för en grov stöld. Minst tre maske­ra­de gär­nings­per­so­ner ram­ma­de bu­ti­ken med en bil för att ta sig in.

– En­ligt de förs­ta upp­gif­ter­na ska de ha fått med sig surf­plat­tor och mo­bil­te­le­fo­ner. Med de blev stör­da av äga­ren och ett vitt­ne som fanns på plats så vi vet in­te än­nu ex­akt vad de hann få med sig, sä­ger Kjell Lind­gren pressta­les­man vid Stock­holmspo­li­sen.

Gär­nings­per­so­ner­na läm­na­de plat­sen i ett an­nat for­don.

På ons­da­gen fanns inga miss­tänk­ta el­ler grip­na. Hän­del­sen ut­reds som grov stöld.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.