SÅ TÄVLAR DU!

Bromma Tidning - - VÄSTERORT -

No­vel­len får va­ra max 4 000 tec­ken lång och ska skri­vas in­om gen­ren ro­man­ce. Se­nast den 14 au­gusti vill vi ha in bi­dra­gen. Skic­ka till: bt@di­rek­tp­ress.se. Märk mej­let ”No­vell­täv­ling”. Kom ihåg att skic­ka med ditt te­le­fon­num­mer så att vi kan kon­tak­ta dig vid even­tu­ell vinst! Vin­na­ren pub­li­ce­ras se­dan i Bromma Tid­ning och i pri­set in­går ock­så ett bok­pa­ket med Si­mo­na Ahrnsted­ts böc­ker ”En en­da natt, ”En en­da hem­lig­het” och ”En en­da risk”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.