Två fi­na som­mar­fes­ter

Bromma Tidning - - HEMMA -

BROKIGT UT­OM­HUS

I den här tren­den ploc­kar vi ut mat­tor, fil­tar, ljussling­or och fi­na ty­ger. Led­or­den är mix­at och omat­chat, med na­tur­li­ga ma­te­ri­al och vack­ra de­tal­jer. Käns­lan är av­slapp­nad och me­nyn är en­kel.

SOMRIGT INOMHUS

Ba­ra för att det reg­nar ute be­hö­ver det in­te be­ty­da att so­len in­te ski­ner in­ne. Här syns ba­ser i lju­sa, ski­ra ma­te­ri­al, som vitt, ljus­blått, syrén­li­la och lin­gult. Kru­tet lig­ger på ro­li­ga de­tal­jer, glit­ter, fär­ger, bul­li­ga for­mer och blom­mor. Per­fekt till stu­dent­fes­ten!

:H&M FO­TO

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.