Boos­ta din kost med vi­ta­mi­ner:

Bromma Tidning - - HÄLSA -

A-vi­ta­min: Le­ver, mar­ga­rin, smör, mjölk, krab­ba, au­ber­gi­ne, fiskol­jor, fisk, le­ver, gräd­de, ägg, mo­röt­ter, grö­na blad, per­si­ka.

B1-vi­ta­min: Bröd, mjöl, gryn, spa­get­ti, grö­na är­ter, bö­nor, grön­sa­ker, frukt, mjölk, nöt­kött. B2-vi­ta­min: Mjölk­pro­duk­ter, le­ver, kött, ägg, fisk, grön­sa­ker, frukt, bröd, po­ta­tis. B6-vi­ta­min: Inälvs­mat, kött, fisk, ba­nan, po­ta­tis, bröd, gryn, grön­sa­ker, frukt, mjölk, ägg. B12-vi­ta­min: Le­ver, rom, skal­djur, kött, fisk, mjölk­pro­duk­ter, kyck­ling.

Vi­ta­min C: Ci­trus­fruk­ter, broc­co­li, blom­kål, vit­kål, pap­ri­ka, to­mat, ba­nan, po­ta­tis, grö­na är­ter, kål­rot.

D-vi­ta­min: Fisk (spe­ci­ellt fet fisk), äggu­la, mi­ni-, lätt- och mel­lan­mjölk samt osö­tad lätt­fil och lät­tyog­hurt som of­ta be­ri­kas med D-vi­ta­min. Ve­gans­ka käl­lor är kan­ta­ral­ler och be­ri­ka­de mjölk­dryc­ker som hav­re­dryck.

Vi­ta­min E: Sol­ros­ol­ja, raps­ol­ja, torskrom, mar­ga­rin, ägg, lax, nöt­ter, pap­ri­ka, per­si­ka, gra­hams­mjöl.

Vi­ta­min K: Grö­na blad­grön­sa­ker, le­ver, nju­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.