STOR GUIDE TILL EN KUNGLIG SEMESTER

Bromma Tidning - - SIDAN 1 -

Bromma tid­ning tar den­na vec­ka en som­mar­pa­us i någ­ra vec­kor och är till­ba­ka i brev­lå­dor och tid­nings­ställ den 12 au­gusti. Men re­dan om en vec­ka bju­der vi på mer läs­ning i vår spe­ci­al­tid­ning ”Som­mar­liv”, som sampro­du­ce­rats med vå­ra sys­ter­tid­ning­ar i Väs­te­rort, Jär­fäl­la och på Mä­larö­ar­na.

Tid­ning­en kom­mer att va­ra full­ma­tad med som­ri­ga re­por­tage om Jär­fäl­la, Väs­te­rort och Mä­larö­ar­na. Bad, lop­pi­sar, grill­ning – och fem si­dor pys­sel.

”Som­mar­liv” de­las in­te ut till hus­hål­len, men kom­mer att kun­na häm­tas i Bromma tid­nings tid­nings­ställ runt om i kom­mu­nen.

Ljung­löf­s­ka slot­tet

Rid­der­sviks herr­gård

Hes­sel­by slott

Gör­välns slott

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.