Glad som­mar, vi ses igen den 12 au­gusti!

Bromma Tidning - - BROMMA -

Hej hej som­mar! El­ler ja, som­ma­ren bör­ja­de ju fak­tiskt för ett par vec­kor sen. Men för oss här på re­dak­tio­nen bör­jar den på rik­tigt i och med det nummer du hål­ler i han­den. Nu stäng­er vi näm­li­gen bu­ti­ken, som man bru­kar sä­ga, i fy­ra vec­kor fram­ö­ver och an­slu­ter oss till öv­ri­ga se­mester­fi­ra­re.

Un­der ti­den glöm­mer ni väl in­te bort vår no­vell­täv­ling på te­mat ro­man­ce? Fan­tas­tis­ka bi­drag har re­dan bör­jat tril­la in. Och vi vill ha än­nu fler! Än­da till 14 au­gusti har ni på er att lå­ta kre­a­ti­vi­te­ten flö­da i sol­sto­len. Skic­ka in era fängs­lan­de bi­drag (på max 4 000 tec­ken) till bt@di­rekt­press.se!

Stort tack till al­la er lä­sa­re för fan­tas­tisk vår. Och ha en rik­tigt trev­lig som­mar, vi ses igen den 12 au­gusti!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.