Nu läm­nar sport­che­fen BP

Bromma Tidning - - BROMMA -

Nu tar Brom­ma­poj­kar­nas sport­chef Ro­berth Björkne­sjö far­väl av BP för att bli trä­na­re för IK Frej.

– Det har va­rit en fan­tas­tiskt tid i BP. Men i den roll jag haft har jag ham­nat li­te för långt från fot­bolls­pla­nen, sä­ger Ro­berth Björkne­sjö och fort­sät­ter:

– Det känns kul att läm­na BP när vi är på topp. Sam­ti­digt som det är ro­ligt att va­ra med när det går bra, så det har jag vån­dats en del över.

I sin nya roll i IK Frej kom­mer Björkne­sjö att va­ra bå­de sport­chef och trä­na­re för herr­la­get. Men när BP mö­ter Frej i su­pe­ret­tan den 29 ju­li kom­mer Björkne­sjö, av na­tur­li­ga skäl, in­te att le­da la­get.

FOTO: MI­KAEL ANDERSSON

NY I TÄBY. Sport­che­fen Ro­berth Björkne­sjö, läm­nar BP för IK Frej.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.