Jog­ga med med­bor­gar­kon­to­ret

Bromma Tidning - - BROM­MA -

Häng med Brom­ma med­bor­gar­kon­tor ut på en löprun­da. Den 14 ju­li kloc­kan 10 är det sam­ling för al­la löp­sug­na vid Åkes­hovs tun­nel­ba­nesta­tion. Li­te ud­da ak­ti­vi­tet för ett med­bor­gar­kon­tor el­ler? – Ja, vi vill för­sö­ka er­bju­da en va­ri­e­rad mängd ak­ti­vi­te­ter och när vi spå­na­de så kän­des det här som en kul grej, sä­ger sam­hälls­väg­le­da­ren Jo­han Har­ri­us. Hur fit mås­te man va­ra? – Vi är inga eli­tid­rot­ta­re pre­cis, ut­an vi är mo­tio­nä­rer, men tan­ken är att vi an­pas­sar oss ef­ter de som kom­mer.

Rut­ten är in­te be­stämd i för­väg, men vid förs­ta till­fäl­let blev run­dan cir­ka tre kilo­me­ter lång.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.