Man greps av in­sats­styr­kan ef­ter båtstöld

Bromma Tidning - - BROMMA -

Vid 18-ti­den i tis­dags fick po­li­sen in ett larm om en båtstöld i Noc­ke­by­hov i Bromma. När po­li­sen skul­le gri­pa man­nen på bå­ten upp­träd­de han hot­fullt.

– Han var be­väp­nad med kniv, tän­de eld på bå­ten, bör­ja­de slå på den, skrek och kas­ta­de sa­ker i vatt­net, sä­ger Kjell Lindgren på Stock­holmspo­li­sen.

Po­li­sen fick till­kal­la den re­gi­o­na­la in­sats­styr­kan och an­vän­da så kal­la­de dis­trak­tions­gra­na­ter för att kun­na gri­pa man­nen.

– De gör att det smäl­ler och per­so­nen blir då choc­kad och pa­ra­ly­se­rad un­der en jät­te­kort stund, sä­ger Kjell Lindgren.

Man­nen är an­hål­len mis­s­tänkt för båtstöld, ska­de­gö­rel­se och hot mot tjäns­te­man.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.