Per­son av­led i lä­gen­hets­brand i Bromma

Bromma Tidning - - BROMMA -

Nat­ten till i mån­dags brann det kraf­tigt i en lä­gen­het på Krats­bo­da­vä­gen i Ma­ri­e­häll.

– Vi fick in­for­ma­tion om att det ska ha va­rit nå­gon form av ex­plo­sion. När man kom dit upp­täck­te man att det brann men man såg inga tec­ken på ex­plo­sion. Det som upp­fat­tats som en ex­plo­sion var att glasru­tor på en bal­kong ra­sat ner, sä­ger Kjell Lindgren på Stock­holmspo­li­sen.

När bran­den var släckt hit­ta­des en per­son av­li­den in­ne i lä­gen­he­ten.

– Hän­del­sen ut­reds som mord­brand, ef­tersom man in­te vet hur den har star­tat, sä­ger Kjell Lindgren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.