Per­son hit­ta­des i el­led­ning – av­led

Bromma Tidning - - BROMMA -

Ti­digt i sön­dags mor­se ryck­te po­lis och rädd­nings­tjänst ut till Kyrk­hamn i Häs­sel­by. En jog­ga­re ha­de lar­mat ef­ter att ha fått syn på en per­son som låg på den övers­ta av­sat­sen un­der en hög­spän­nings­led­ning, svårt bränn­ska­dad.

Rädd­nings­tjäns­ten be­döm­de att per­so­nen var så il­la ska­dad att inga liv­räd­dan­de åt­gär­der var ak­tu­el­la och per­so­nen av­led av si­na ska­dor.

– Vi be­trak­tar det som ett olycks­fall. Men hur det har gått till det har jag ing­en aning om, sä­ger Kjell Lindgren på Stock­holmspo­li­sen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.