Trå­kigt med ri­sig gång­väg

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Per-Inge Ström­berg, Spånga

Det är myc­ket trå­kigt att det ska be­hö­va se så ri­sigt ut på gång­vä­gen vid Mel­lan­går­dens boll­plan i Spånga. Gång­vä­gen an­vänds av många för att nå buss­håll­plat­sen på Sör­gårds­vä­gen. Ef­ter många kla­go­mål från bo­en­de an­gå­en­de gång­vä­gens då­li­ga skick har jag haft kon­takt med stads­dels­för­valt­ning­ens par­kin­gen­jör.

Stads­dels­för­valt­ning­en i Spånga har nu be­dömt det lämp­ligt att gång­vä­gen jäm­nas till och as­fal­te­ras. En­t­re­pre­nö­ren som har många upp­drag nu un­der som­ma­ren för­vän­tas åt­gär­da det­ta un­der sen­som­ma­ren el­ler ti­dig höst.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.