Konst­gräs­plan i Broms­ten

Bromma Tidning - - TYCK OM! - Arg broms­tens­bo

Helt ga­let att ta bort den­na fi­na plan. Jag har bott här i 4 år. När pla­nen blev klar blev jag så glad att se att det al­la ti­der på dyg­net an­vän­des av spe­lan­de ung­do­mar. Vart ska dom ta vä­gen. Det gäl­ler att sys­sel­sät­ta. Dess­utom tyc­ker jag att 12 mil­jo­ner är myc­ket peng­ar att ba­ra ri­va upp igen, bygg sko­lan nån an­nan­stans. Kanske på tor­get som nu ba­ra an­vänds som drog­han­del el­ler på el­ler på söd­ra de­len av IP. Då­lig pla­ne­ring och slö­se­ri

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.