Nu ställs 17-åri­ga lyx­bils­tju­ven in­för rät­ta

Bromma Tidning - - BROMMA -

På mån­dag in­leds rät­te­gång­en mot den 17-åri­ga lyx­bils­tju­ven som åta­las för bland an­nat rån, grovt till­grepp av fort­skaff­nings­me­del, grov stöld och grovt olov­ligt bru­kan­de. Se­dan april ska han stu­lit 18 bi­lar vid 16 oli­ka till­fäl­len. Med ho­nom står yt­ter­li­ga­re två per­so­ner åta­la­de.

17-åring­en har se­dan 2015 stu­lit lyx­bi­lar i Brom­ma, Häs­sel­by-Väl­ling­by och Jär­fäl­la, gri­pits, pla­ce­rats på ung­doms­hem, rymt och in­lett nya stöld­tur­né­er.

– Det är näs­tan tvångs­mäs­sigt, skul­le jag vil­ja sä­ga. Att man får nå­gon kick av att stjä­la och kö­ra de här bi­lar­na, sä­ger åkla­ga­re Fredrik Ing­blad till Ex­pres­sen.

17-åring­en har er­känt en del av åtals­punk­ter­na, upp­ger hans ad­vo­kat för Ex­pres­sen.

FOTO: LEIF OLDENBURG

IN­FÖR RÄT­TA. På mån­dag in­leds rät­te­gång­en mot 17-åri­ga ”lyx­bils­tju­ven”.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.