Smet från po­li­sen – kör­de in i berg­vägg

Bromma Tidning - - BROMMA -

En fö­ra­re kör­de rakt in i en berg­vägg på Spånga­vä­gen i mån­dags kväll. Hän­del­sen ska ha in­träf­fat när fö­ra­ren tryck­te på ga­sen ef­ter att han fått syn på po­li­sen på vägen.

– När po­li­sen vän­der om för att kon­trol­le­ra bi­len ser de att den har kroc­kat rakt in i en berg­vägg 500 me­ter läng­re bort, sä­ger Fri­da Nord­löf, kom­mun­po­lis i Spånga.

Fö­ra­ren i bi­len greps när han för­sök­te springa från plat­sen.

– Bak i bi­len sit­ter två per­so­ner med gans­ka om­fat­tan­de ska­dor som fick fö­ras till sjuk­hus med am­bu­lans, sä­ger Fri­da Nord­löf.

Fö­ra­ren miss­tänks nu för grov vårds­lös­het i tra­fik och grovt vål­lan­de till kropps­ska­da. Han är även miss­tänkt för ratt­fyl­le­ri och brott mot nar­ko­ti­ka­straff­la­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.