Helt rätt, bygg tre gång­er så många bo­stä­der i slut­na kvar­ter och slu­ta slö­sa med vär­de­full stads­nä­ra mark.

Bromma Tidning - - BROMMA -

Sig­na­tu­ren mor­ti­ger kom­men­te­rar vår ar­ti­kel om jät­te­pla­nen för cen­tra­la Brom­ma där Mo­de­ra­ter­na gär­na vill se att fler bo­stä­der får plats i för­sla­get.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.