Upp­lev ci­ty på ett nytt sätt

Bromma Tidning - - BROMMA -

Sön­dag 17 sep­tem­ber är du väl­kom­men till ”I stan ut­an min bil”. Då stäng­er av Stock­holms ci­ty från kloc­kan 09.00 till 18.00. På Ström­ga­tan och Mäs­ter Samu­els­ga­tan bju­der vi på spän­nan­de ak­ti­vi­te­ter och täv­ling­ar för al­la åld­rar mel­lan kloc­kan 11.00–17.00. Ta chan­sen att fun­de­ra och dis­ku­te­ra kring oli­ka resval och hur vi kan ska­pa en triv­sam­ma­re stad. Läs mer på stock­holm. se/ ista­nu­tan­min­bil.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.