Vill du bli en av vå­ra nya vin­ter­cy­klis­ter?

Bromma Tidning - - BROMMA -

Du som vill cyk­la i Stock­holm i vin­ter – var med i ut­ma­ning­en Sthlm Vin­ter­tramp! Vi sö­ker bå­de ny­bör­ja­re och cy­kel­ve­te­ra­ner. Om du blir en av vå­ra 40 vin­ter­cy­klis­ter får du vin­ter­däck till din cy­kel och hjälp med mon­te­ring. An­mä­lan öpp­nar den 17 sep­tem­ber!

Läs mer och re­gi­stre­ra dig på stock­holm.se/vin­ter­tramp.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.