Väl­kom­men till Vux­en­ut­bild­nings­mäs­sa 2017

Bromma Tidning - - BROMMA -

Kom­plet­te­ra gym­na­sie­be­ty­gen, gå en yr­kes­ut­bild­ning el­ler läs SFI! Vad du än vill stu­de­ra kan du få mer in­for­ma­tion på årets Vux­en­ut­bild­nings­mäs­san 19 och 20 ok­to­ber på Kul­tur­hu­set Stads­tea­tern. Öp­pet kloc­kan 10.00–18.00 bå­da da­gar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.