Så­dan stock­hol­ma­re, så­dan hund

Bromma Tidning - - STOCKHOLM -

Kristoffer Ols­son, 30, be­tong­a­re och Enya Carls­son, 27, för­äld­ra­le­dig med nio vec­kor gam­la Sid. Bor i Bagar­mos­sen med Lo­ke, 2, och Lu­ger, 4. – Hun­dar­na är la­ta, lat­hun­dar deluxe, och det är vi med. Visst, de krä­ver si­na pro­me­na­der. Men de är pre­cis som Scoo­by-Doo, som ju är en grand da­nois, li­te ned­rök­ta och flum­mi­ga. Lu­ger ser det som sin främs­ta upp­gift att va­ra en soff- och säng­vär­ma­re. Och Lo­ke ser sig som mam­ma till Sid och hål­ler koll ner i barn­vag­nen att allt är okej. Vi har en 1.80 bred säng så vi får plats al­li­ho­pa. Män­ni­skor hål­ler sig på av­stånd för de tror att hun­dar­na är far­li­ga. Men de lå­ter ba­ra myc­ket, de är helt ofar­li­ga. And­ra blir im­po­ne­ra­de och tror att vi är ri­ka och bor i ett slott. Okej, de kos­tar myc­ket. De äter för 4 000 kro­nor i må­na­den och Lo­ke väger 65 ki­lo och Lu­ger 85 ki­lo. Men vi bor i Ba­gis i lä­gen­het. Förr lev­de vi al­la plus två kat­ter i en et­ta på 27 kvadrat. Många tror att det ba­ra är gam­la tan­ter som har grand da­nois. Och hård­roc­ka­re, för hun­dar­na är sto­ra och tuf­fa. Och ja, vi är ju me­tal­he­ads!

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.